Nyheter  Fredag 24. november 2023

Nye midler til økt deltakelse for barn og unge i kulturaktiviteter

Regjeringen bevilger 20 millioner til lokale musikkaktiviteter

– I hele landet har vi levende musikkmiljø som vi ønsker at flere barn og unge skal kunne ta del i. Fellesskap og musikkglede er viktig enten en driver med korps, kor eller band. Vi vil ikke at økonomi skal være et hinder for å oppdage talent eller dyrke en interesse, sier Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en pressemelding fra regjeringen.

Bevilgningen for økt deltakelse i kulturaktiviteter er på totalt 33 millioner. Av dette skal 20 millioner kroner gå til lokale musikkaktiviteter til fordeling gjennom Norsk musikkråd. Midlene skal tildeles lokale lag gjennom ordninger som når bredt ut, er kjente for organisasjonene og har gode forvaltnings- og rapporteringsrutiner. Det er med andre ord ikke snakk om en ny tilskuddsordning, men å ta i bruk den samme metoden som brukes ved fordeling av Frifond organisasjon.

I proposisjonen settes også 13 millioner kroner av til kulturaktiviteter i fritidsklubbene gjennom Ungdom og Fritid.

– Dette er gledelige nyheter og tar oss et trinn nærmere målet om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i organiserte musikkaktiviteter. Forutsigbare ordninger med økte rammer er måten å gjøre dette på. Hos oss er det ingen reservebenk og vi har et sterkt ønske om at flere skal delta. Å øke bevilgningen til musikkaktiviteter bidrar til større likebehandling og valgfrihet mellom ulike fritidstilbud, sier styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Norsk musikkråd.

Norsk musikkråd arbeider for å øke deltagelsen i musikkaktivitet blant barn og unge og for å senke barrierene for å delta. Regjeringen jobber med en handlingsplan for å få flere barn og unge til å delta i kultur, idrett og friluftsliv.

I tillegg gir regjeringen full momskompensasjon for frivilligheten. For å nå dette bevilges ytterligere 430 millioner, til en ramme på 2,5 mrd kroner for ordningen i 2023.

Gitar og pedaler