Nyheter  Tirsdag 28. mars 2023

Rammeavtale mellom TONO og Norsk musikkråd fornyet for 2023: – Det er rett og slett 100% bra.

Avtalen mellom TONO og Norsk musikkråd er fornyet for 2023. Hva betyr det for deg, og hva betyr det for opphavere?

TONO nettsak

Rammeavtalen mellom TONO og Norsk musikkråd er fornyet for 2023, for både utøverlag og arrangørlag. Rammeavtalen sikrer et vederlag til komponister og tekstforfattere, som igjen bidrar til at de kan fortsette å gi ut musikk.

– Vi er glade for at rammeavtalene med TONO er fornyet på vegne av våre medlemmer i musikkfrivilligheten. Dette gjør at rettigheter og vederlag blir avklart for bruk, men husk at for at avtalen skal gjelde må du rapportere hvilken musikk du har fremført, sier Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd.

Hva innebærer avtalen?

Avtalene gir fremføringsrett til alle konserter som arrangeres av medlemslag i de organisasjonene som er omfattet. TONO fakturerer Norsk musikkråd for hele beløpet, som viderefakturerer til hovedkontorene til organisasjonene.

For større konserter og arrangement som ikke er omfattet av avtalen gjelder TONOs standardpriser eller egen tilleggsavtale. Dette gjelder eksempelvis festivaler og revyer.

Lurer du på om din organisasjon er omfattet av avtalen? Se oversikt over hvem som er med og les mer om avtalen her.

Alle offentlige konserter hvor det lokale medlemslaget er arrangør skal rapporteres til TONO fortløpende. Det er en forutsetning for avtalen at det enkelte medlemslag rapporterer direkte til TONO hvilken musikk som blir fremført.

Hvorfor er det viktig å rapportere?

Utover forpliktelsen i avtalen er rapportering også viktig fordi det sørger for at midlene kommer dit de skal – nemlig til opphaverne som har skapt musikken som fremføres.

Gitarist, sanger og komponist Stian Westerhus er en av disse. Westerhus er kjent for sin eksperimentelle spillestil med elementer av jazz og rock, og har blant annet samarbeidet med ULVER, Highasakite, Sivert Høyem og Jaga Jazzist.

– TONO muliggjør og passer på den lovfestede retten til at jeg og alle andre komponister, uansett sjanger og sammenheng, skal få rettmessig betalt for bruk av musikken vår, sier Westerhus.

– Det betyr mindre administrasjon på meg, bedre inntjening og bedre musikk. Det er rett og slett 100% bra.

Les mer om hvordan du rapporterer her.

DSC5861 Edit Edit

Stian Westerhus.

En gulrot for mer nyskrevet musikk i Norge

TONO er både eid og styrt av norske opphavere og musikkforlag, og sørger for at komponister, tekstforfattere og musikkforlag får betalt når deres musikkverk blir brukt i forskjellige sammenhenger.

Dette kommer samfunnet til gode på flere måter. Det tilgjengeliggjør musikk for bruk i samfunnet, og bidrar til at det blir skapt ny musikk i Norge ved å gi opphavere økonomisk grunnlag for å kunne skape ny musikk.

I tillegg bidrar TONO-avregningene til flere stipendordninger gjennom fradrag i avregningene, som blant annet Musikkforleggernes stipendordning og TONO-stipendet.

Les mer om hvordan vederlagene fordeles her.

JJF9059

Olav Luksengård Mjelva.

Folkemusiker Olav Luksengård Mjelva er en av dem som setter stor pris arbeidet TONO gjør på vegne av norske komponister:

– TONO er svært viktig for oss musikere og komponister, både i form av vederlag og mulighet til å søke stipend. Jeg har stor tiltro til TONO når det gjelder å forvalte våre rettigheter på en god måte, sier Mjelva.

Mjelva er blant annet grunnlegger og medlem av gruppene SVER, The Nordic Fiddlers Bloc og duoen Rydvall/Mjelva. Man kan også høre ham spille i Marvel-serien «Loki» fra 2021 og Amazon-serien «The Lord of the Rings: The Rings of Power» fra 2022.

Mjelva tror at TONO-vederlaget også kan bidra til at det skapes mer ny, norsk musikk:

– Selve vederlaget kan nok også være en gulrot for å lage mer nyskrevet musikk i Norge, også innen en sjanger som folkemusikk, sier Mjelva.

– Turnerer man mye vil TONO-avregningene være et betydelig og kjærkomment tilskudd.

Karl seglem tungehorn ardalstangen Apneseth

Karl Seglem.

Karl Seglem er jazzsaksofonist, poet, komponist og en av de beste bukkehornspillerne i Norge. Han mottok Buddy-prisen fra Norsk Jazzforum i 2010, og har vært nominert til Spellemannsprisen en rekke ganger.

Seglem trekker frem tryggheten som TONO kan bidra til å gi opphavere:

– For meg som opphaver, musikar og utøvar av eigen musikk har TONO vore svært viktig gjennom ein lang karriere. TONO har på mange måtar gjeve meg tryggare økonomiske rammer å stå på, også fordi det er eit litt mer langsiktig perspektiv på inntjening av royalty for opphavsrett, sier Seglem.

– Mange aktørar er ute etter ein bit av opphavsretten. TONO gjer eit viktig arbeid for oss som har kontrakt med dei og forvaltar våre rettar på ein god måte.

Har du spørsmål om TONO-avtalen? Kontakt Norsk musikkråd på tono@musikk.no eller TONO på marked@tono.no.