Nyheter  Torsdag 20. april 2023

Stavanger musikkråd er stiftet!

Tirsdag 18. april var engasjerte musikkfolk fra Stavanger samlet på Folken for stiftelsesmøte for Stavanger musikkråd.

Både strategi- og handlingsplan, vedtekter og valg ble enstemmig godkjent av forsamlingen og med det ble Stavanger musikkråd offisielt stiftet!

Jon Eirk foto Einar Sira

Jon Eirik Lunde Steinstø

Nyvalgt styreleder for musikkrådet er Jon Eirik Lunde Steinstø. Steinstø er styreleder i Våland skolekorps og jobber som teamleder for utviklingsteam i Bouvet. Han er utdannet musikkpedagog fra UiS og har erfaring både som pedagog og dirigent. I tillegg har han bakgrunn som bandmusiker fra flere band: Morendoes, Elusive, Stonefish Brigade og The brigade. Hans nyeste band, Skyggebror, slipper albumet "Sidde å drikke med Sindre" i løpet av 2023. Den brede musikalske bakgrunnen kombinert med erfaringen som prosjektleder gir ham et solid erfaringsgrunnlag som han tar med seg inn i arbeidet med å etablere Stavanger musikkråd som en betydningsfull aktør i kommunens musikkliv.

Et bredt sammensatt styre

Sammen med seg i styret har Steinstø fått et dyktig lag, satt sammen av personer med variert musikalsk bakgrunn og kompetanse.

Styremedlemmer Stavanger musikkråd:

Espen Arild Berge: Styreleder i Auglend og Tjensvoll skolekorps. Tidligere styremedlem i voksenkorps.

Kjersti Egenberg: Bjergsted symfoniorkester (tidl. styreleder og styremedlem) og tidligere styremedlem i Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL).

Rønnaug Rummelhoff Bakke: Rådgiver i Norsk Kulturskoleråd Rogaland, kordirigent, sangpedagog, tidligere leder for Rogaland MFO (Creo) og tidligere studiekoordinator klassisk musikk for Universitetet i Stavanger.

Ståle Håheim: Styreleder Stavanger Bluesklubb

Varamedlemmer:

Line Geheb: Styreleder Jernbanens Musikkorps Stavanger

Martha Lyse: Daglig leder av Musikkontoret STAR, styremedlem Fond for utøvende kunstnere.

IMG 5914

Kjersti Egenberg, Line Geheb, Jon Eirik L. Steinstø, Ståle Håheim, Rønnaug Bakke og Espen Arild Berge.

Det er nå arbeidet starter

Sammen skal det nyvalgte styret nå starte arbeidet med å etablere seg som et viktig samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikk- og kulturlivet i Stavanger kommune.

Strategi- og handlingsplanen for det første året har 3 hovedpunkter som setter en kurs for hva musikkrådet skal arbeide med.

Musikklivet trenger gode lokaler og gode økonomiske rammebetingelser. Stavanger musikkråd skal arbeide for å bedre dette og være en samarbeidspartner for det offentlige og for medlemmene.

I oppstartsfasen vil det være behov for en kartlegging av musikklivets behov og etablere kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, blant annet Stavanger kommune.

Ønsker du å komme i kontakt med Stavanger musikkråd?

Send en e-post til: stavanger@musikk.no

IMG 1338

Jesper Brodersen holdt et innlegg om musikklivet i Stavanger sett med en konsertarrangørs blikk.

IMG 1329

Atle H. Wold, daglig leder ved Sunde/Kvernevik bydelshus holdt et innlegg om hvilken rolle bydelshusene har for musikklivet i kommunen.

IMG 1308

Michelle Lindboe, avdelingsleder ved Stavanger kulturskole holdt et innlegg på Stiftelsesmøtet.

IMG 1355

EIE - musiker, låtskriver og produsent, lærer ved AKKS-band stavanger fremførte to egenkomponerte låter.