Nyheter  Fredag 20. mai 2022

Tildelinger prosjektstøtte og rekrutteringsstøtte 2022

Vårens tildelinger av Prosjektstøtte til det frivillige musikklivet og Rekrutteringsstøtte er nå klare.

Collage

Her er en oversikt over prosjektene som ble tildelt støtte våren 2022:

Prosjektstøtte

Til vårens søknadsrunde kom det inn totalt 10 søknader om prosjektstøtte med en samlet søknadssum på kr 257 000.

Søker Prosjekt Sum

Kammerkoret Bocca

The Sacred Veil

15 000

Stavanger Juniororkester

Lyden av Verden

15 000

Stavanger oratoriekor

Juleoratoriet av Bach

15 000

Rekrutteringsstøtte

Til denne søknadsrunden kom det inn totalt 12 søknader med en samlet søknadssum på kr 134 370

Søker Sum

Audite Vocem

5 000

Bjergsted Symfoniorkester

5 000

Blandakoret Frøysang

5 000

Jæren Symfoniorkester

5 000

Klepp Damekor

5 000

Kvinnekoret Concentus

5 000

Nærbø skulekorps

5 000

Stavanger Operakor

5 000

Tu Skulekorps

5 000

Vardenes Skolekorps

5 000

Volvene

5 000

I budsjettet er det for 2022 satt av kr 150 000 til utdeling til rekrutteringstiltak og prosjektstøtte. Etter vårens tildelinger gjenstår kr 50 000 til utdeling høsten 2022.

Rogaland musikkråd takker for alle søknader og ønsker alle lykke til med sine prosjekter!