Nyheter  Fredag 20. mai 2022

Tildelinger prosjektstøtte og rekrutteringsstøtte 2022

Vårens tildelinger av Prosjektstøtte til det frivillige musikklivet og Rekrutteringsstøtte er nå klare.

Collage

Her er en oversikt over prosjektene som ble tildelt støtte våren 2022:

Prosjektstøtte

Til vårens søknadsrunde kom det inn totalt 10 søknader om prosjektstøtte med en samlet søknadssum på kr 257 000.

Søker Prosjekt Sum
Kammerkoret Bocca The Sacred Veil 15 000
Stavanger Juniororkester Lyden av Verden 15 000
Stavanger oratoriekor Juleoratoriet av Bach 15 000

Rekrutteringsstøtte

Til denne søknadsrunden kom det inn totalt 12 søknader med en samlet søknadssum på kr 134 370

Søker Sum
Audite Vocem 5 000
Bjergsted Symfoniorkester 5 000
Blandakoret Frøysang 5 000
Jæren Symfoniorkester 5 000
Klepp Damekor 5 000
Kvinnekoret Concentus 5 000
Nærbø skulekorps 5 000
Stavanger Operakor 5 000
Tu Skulekorps 5 000
Vardenes Skolekorps 5 000
Volvene 5 000

I budsjettet er det for 2022 satt av kr 150 000 til utdeling til rekrutteringstiltak og prosjektstøtte. Etter vårens tildelinger gjenstår kr 50 000 til utdeling høsten 2022.

Rogaland musikkråd takker for alle søknader og ønsker alle lykke til med sine prosjekter!