Nyheter  Torsdag 23. juni 2022

Åpner skole for frivilligheten på Voss

Voss Gymnas blir skoleåret 2022/23 pilotskole for en ordning med åpen skole og gratis utlån til frivillige organisasjoner. Målet er en permanent ordning ved alle videregående skoler fra høsten 2024.

Dette opplyser Vestland fylkeskommune. Les mer på deres nettside.