Nyheter  Fredag 4. mars 2022

Norsk musikkråd fordømmer Russlands invasjon av Ukraina

Vår støtte, empati og respekt går til ukrainere som viser motstand, mennesker som er drevet på flukt og modige russere som demonstrerer mot sin egen regjering.

Norsk musikkråd er sjokkert over situasjonen invasjonen har ført Ukraina og Europa inn i. Det ukrainske folk har vår fulle støtte når de nå viser motstand med den russiske invasjonen. De hundretusenvis av menneskene som nå er tvunget ut på flykt har vår største sympati.

Vi har også stor respekt for alle menneskene i Russland og Hviterussland som risikerer frihet og livet ved å benytte ytringsfriheten mot et regime som nå krenker et annet lands suverenitet.

Kunst- og kulturuttrykk er ytringer som møter sanksjoner i en rekke land og på alle kontinenter. Visuell kunst og musikk er de uttrykksformene hvor det dokumenteres flest brudd, og blant det første som knebles når autoritære krefter får makten.

Ytringsfriheten er viktig for en bærekraftig utvikling i verden, og mellom mennesker og nasjoner. Institusjoner bygget på respekt for menneskerettigheter og ytringsfriheten må respekteres, ellers vil også frivilligheten og kulturen forvitre. Å kunne fritt utøve og uttrykke seg uten risiko for sanksjoner eller sensur fra omgivelser eller myndigheter, er en forutsetning for det musikkfellesskapet vi ønsker å fremme.

Norsk musikkråd er tilsluttet det europeiske musikkrådet (EMC), og både Ukraina og Russland har medlemsorganisasjoner i det europeiske musikknettverket. Vi har i likhet med EMC tro på at musikk kan bidra til fred, toleranse og gjensidig respekt. Men først må invasjonen stoppe.