Nyheter  Onsdag 13. januar 2021

Samstemt 2021 - inkludering, mangfold og likestilling

Påmelding til Samstemt-konferansen, årsmøtet i Vestland musikkråd, og årsmøtet til Norges Korforbund Sogn og Fjordane finner du nederst på denne siden.

Etter et vanskelig år er rekruttering viktigere en noen sinne for oss i det frivillige musikklivet. Norges Korforbund Sogn og Fjordane og Vestland musikkråd inviterer til Samstemt-konferansen 2021, der vi spør oss hvordan vi kan lykkes med inkludering, mangfold og likestilling når vi igjen skal rekruttere medlemmer og tillitsvalgte til musikklag og -organisasjoner over hele Vestland!

Lørdag 13 mars 2021 på Thon Hotel Jølster (også mulig å delta digitalt).

På konferansen får vi først en spennende panelsamtale ledet av AKKS Bergen. AKKS er en organisasjon som jobber aktivt for likestilling og mangfold i alle ledd av musikklivet. Deretter får vi med oss, på link fra Oslo, Frivillighet Norge, som vil komme med konkrete grep vi kan ta for å lykkes med å rekruttere medlemmer og tillitsvalgte på en inkluderende og mangfoldig måte. Det blir også dialog med deltakerne på konferansen.

Målgruppe for konferansen er musikklag og -organisasjoner lokalt og regionalt i Vestland.

Digital og fysisk deltakelse
Konferansen arrangeres på Thon Hotel Jølster, med begrenset antall fysiske deltakerplasser. Det er også mulig å delta digitalt, for de som ønsker det. Påmeldte som ønsker å delta digitalt vil få tilsendt en link i forkant. Dersom smittesituasjonen i mars krever det, vil arrangementet gjennomføres heldigitalt.

Program lørdag 13. mars 2021
11.00 Årsmøte i Vestland musikkråd (gjelder innkalte representanter for musikkrådets medlemsorganisasjoner)
13.00 Lunsj (gratis for påmeldte til konferansen)
14.00 AKKS Bergen - panelsamtale om inkludering, mangfold og likestilling i musikklivet
15.15 Pause
15.45 Frivillighet Norge - om inkludering og mangfold i rekrutteringsarbeidet
17.30 Konferanse ferdig
20.00 Middag (395,- bestilles i påmeldingen) - etter middagen får vi en musikalsk overraskelse

Søndag 14. mars gjennomfører Norges Korforbund Sogn og Fjordane sitt årsmøte samme sted (dagpakke inkl. lunsj søndag kr. 325,-). Det er mulig å bestille overnatting fra lørdag til søndag i påmeldingsskjemaet. Dette koster 1495,- for en person i enkeltrom, og 2315,- for to personer i dobbeltrom. Dette inkluderer middag og frokost.

PÅMELDINGSSKJEMA

Påmelding til Samstemt-konferansen, og årsmøtene til Vestland musikkråd og Norges Korforbund Sogn og Fjordane.

Påmeldingsfrist 7. mars 2021 - begrenset antall plasser på det fysiske arrangementet. Dersom du bestiller middag, overnatting eller dagpakke søndag betales dette på hotellet.

Skal du delta på årsmøtet i Vestland musikkråd kl. 11-13? (Gjelder representanter for lokale musikkråd, og fylkes-/regionledd av organisasjoner som er medlem i Vestland musikkråd. Gratis.)
Skal du delta på Samstemt-konferansen
Skal du delta på middag med påfølgende musikalsk overraskelse kl. 20-22?
Ønsker du overnatting på hotellet fra lørdag til søndag?
Skal du delta på Norges Korforbund Sogn og Fjordane sitt årsmøte søndag 14. mars?

Dataene som samles inn her blir brukt til å administrere arrangementet, og blir slettet etter endt arrangement. Se Vestland musikkråds personvernerklæring for mer informasjon.