Nyheter  Mandag 8. mars 2021

Samstemt 2021 - inkludering, mangfold og likestilling

Etter et vanskelig år er rekruttering viktigere en noensinne for oss i det frivillige musikklivet. Norges Korforbund Sogn og Fjordane og Vestland musikkråd inviterer til Samstemt-konferansen 2021, der vi spør oss hvordan vi kan lykkes med inkludering, mangfold og likestilling når vi igjen skal rekruttere medlemmer og tillitsvalgte til musikklag og -organisasjoner over hele Vestland!

Lørdag 13. mars 2021 - DIGITAL KONFERANSE kl. 14:00

På konferansen får vi først en spennende panelsamtale ledet av AKKS Bergen. AKKS er en organisasjon som jobber aktivt for likestilling og mangfold i alle ledd av musikklivet. Deretter får vi med oss Frivillighet Norge, som vil komme med konkrete grep vi kan ta for å lykkes med å rekruttere medlemmer og tillitsvalgte på en inkluderende og mangfoldig måte. Det blir mulig å komme med innspill og spørsmål i løpet av konferansen.

Målgruppe for konferansen er musikklag og -organisasjoner lokalt og regionalt i hele Vestland. Konferansen er støttet av Vestland fylkeskommune.

Program lørdag 13. mars 2021
11.00-13.00 Årsmøte i Vestland musikkråd (gjelder innkalte representanter for musikkrådets medlemsorganisasjoner)

14.00 Velkommen til SAMSTEMT 2021
v/ Vestland musikkråd og Norges Korforbund Sogn og Fjordane

Vi tar i mot spørsmål og innspill i chat'en gjennom hele konferansen. Klokkeslettene i det videre programmet er ca.-tider

14.05 AKKS Bergen - panelsamtale om inkludering, mangfold og likestilling i musikklivet med:- Trine Gabrielsen, AKKS Bergen
- Vincent Mrimba, Bergen kommune
- Silvelin Havnevik, Norges musikkorps forbund
- Rune F. Brunslid, Norges korforbund


14.50 Spørsmål til paneldeltakerne

15.00 Frivillighet Norge - om inkludering og mangfold i rekrutteringsarbeidet med:
- Vanja Konradsen, Frivillighet Norge
- Johan Bengtsson, Sunnfjord kommune
- Åge Avedal, Vestland fylkeskommune

15.45 Spørsmål til paneldeltakerne

15.55 Oppsummering av dagen ved Annlaug Hus, Norges korforbund Vestlandet


16.00 Takk for i dag

Påmelding til Samstemt-konferansen, og årsmøtet til Vestland musikkråd

Påmeldingen er avsluttet. Det er likevel mulig å få med seg SAMSTEMT-konferansen. Link til konferansen vil bli delt på Vestland musikkråd sin Facebook-side. Ta kontakt på e-post vestland(at)musikk.no snarest dersom du trenger å melde deg på årsmøtet.

Dataene som samles inn her blir brukt til å administrere arrangementet, og blir slettet etter endt arrangement. Se Vestland musikkråds personvernerklæring for mer informasjon for mer informasjon.

Revisjonshistorikk
23.02.2021: Konferansen ble endret til et rent digitalt arrangement grunnet gjeldende smittevernbegrensninger. Det ser dessverre ut til at det er umulig å samle en større gruppe mennesker. Samtidig ble arrangementet komprimert noe, for å passe bedre for en digital flate.

25.02.2021: Oppdatert detaljer i påmeldingsskjema, og informasjon forøvrig, i tråd med endringen til et heldigitalt arrangement.

26.02.2021: Utsatt påmeldingsfrist til 11. mars

11.03.2021: Fjernet påmeldingsskjema - lagt inn informasjon om å få tilgang til konferanse og årsmøte etter påmeldingsfristen. Oppdatert programmet.