Nyheter  Tirsdag 25. oktober 2022

Egnede musikklokaler må bli regelen, ikke unntaket

Norsk musikkråd deltok på budsjetthøring hos Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 25. oktober. De sentrale temaene i musikkrådets høringsnotat er kulturarenaer og likebehandling.

Skjermbilde 2022 10 25 kl 10 48 48

Norsk musikkråd representerte over en kvart million utøvere i 40 medlemsorganisasjoner på budsjetthøring for kulturbudsjettet for 2023.

Stort behov for egnede øvingsrom for musikk

Norsk musikkråd ønsker at kulturfrivilligheten som hovedregel skal ha tilgang på lokaler som egner seg for deres formål, og mener at det mangler initiativ i budsjettet til å gjøre noe med dette. 85 prosent av målte musikkøverom er uegnet til formålet, og det er dermed et skrikende behov for et anleggsløft.

Styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag stiller spørsmål ved hvorfor musikklagene så ofte øver i uegnede lokaler, når ingen forventer at et idrettslag skal spille i en skråning:

– Bare toppfinansiering av idrettsanlegg får i år 30 ganger mer enn regionale kulturbygg. Vi unner idretten hver eneste krone, men er det kanskje på tide å prioritere litt mer utjevning?

På tide med opprydning av spillemidlene

Gjennom årenes løp har stadig flere tilskuddsordninger, flere titalls mottakere og formål flyttet til og fra kulturens andel av spilleoverskuddet. Det mangler en plan for hva som skal finansieres av spillemidler og hva som skal finansieres over kulturbudsjettet.

Denne praksisen gir lav forutsigbarhet, gjør det vanskelig å se hva departementet vil prioritere og er et demokratisk problem. Det handler også om tippenøkkelens legitimitet og hva det riktig å benytte spillemidler til.

– For kulturfrivilligheten betyr økte spillemidler som regel null eller nesten ingen økning, sier Borgundvaag.

Norsk musikkråd ønsker en opprydning og forskriftsregulering av kulturdelen av tippemidlene. Videre mener musikkrådet at offentlige kulturoppgaver ikke bør finansieres av tippemidler, og ber om at tilskuddet til nasjonale musikkorganisasjoner økes med 6 millioner og at instrumentfondet dobles i forbindelse med fordeling av spilleoverskuddet i 2023.

Forventninger til utredning av regionale kulturfond

Norsk musikkråd ser med forventning på den varslede utredningen av regionale kulturfond, men mener at disse må komme på plass allerede i 2023 i form av en prøveordning i en region eller et fylke med 10 millioner satt av til formålet. Videre ønsker musikkrådet at det benyttes tildelingsutvalg i innretningen — dette vil bidra til forankring, legitimitet og en mer treffsikker bruk av midlene.

Les hele høringsnotatet her