Nyheter  Torsdag 1. september 2022

Nyansatt daglig leder i Haugesund musikkråd

Svein Roger Koppang starter som daglig leder i Haugesund musikkråd 2. september

Image1

Svein Roger Koppang, daglig leder i Haugesund musikkråd

Svein Roger har en bred musikkfaglig utdanning og en variert bakgrunn som instrumentalpedagog, utøver, dirigent, tillitsvalgt og assisterende kulturskolerektor. Denne varierte bakgrunnen gjør at han kjenner godt til mange ulike sider av det frivillige musikklivet.

Haugesund musikkråd ble stiftet 15.juni i 2021 og er det frivillige musikk- og kulturlivet i Haugesunds felles samarbeids- og interesseorganisasjon. Fram til nå har Haugesund musikkråd blitt driftet 100% av frivillig innsats, men nå blir endelig musikkrådet styrket med en daglig leder i 20% stilling.

De viktigste arbeidsoppgavene fremover vil være å jobbe for flere og bedre øvings- og fremføringslokaler for de frivillige lagene og å få kartlagt det som finnes i kommunen. Musikkrådet vil også jobbe for at gjeldende Norsk Standard legges til grunn ved nybygg og rehabilitering av lokaler til musikkformål.

Jeg brenner for kultur og gleder meg til å påvirke framtiden for det frivillige musikk- og kulturlivet i Haugesund!

Vi i Rogaland musikkråd gleder oss veldig til å følge arbeidet til Haugesund musikkråd videre fremover og ønsker Svein Roger velkommen med på laget!