Nyheter  Fredag 20. mars 2020

Dette fikser vi sammen

Blir sang- eller musikkøvelsen avlyst? Fortvil ikke, dette skal vi løse, blant annet ved å åpne for nettsamlinger med VO-tilskudd.

Hva skjer med VO-kurset hvis sang eller musikkøvelsen blir avlyst? Ingenting, alt er som normalt, bortsett fra at dere kanskje kan få litt ekstra for avlyste timer, og særlig hvis dere arrangerer nettsamlinger. Kunnskapsdepartementet har vedtatt at timer gjennomført over nett kan registreres, så fremt alle kursdeltakerne er pålogget samtidig.

Registrering av våren 2020

  • Noter faktisk gjennomførte timer med fysisk oppmøte i KursAdmin som vanlig.
  • Har dere øvinger eller kurs elektronisk og alle deltakerne er pålogget samtidig, kan også disse legges inn i kursplanen.
  • Ved annen aktivitet via nett der dere ikke er pålogget samtidig bør dere notere tidspunkt, varighet og deltakelse på et passende skjema.
  • Hold oversikt hvor mange kurstimer som blir avlyst, og oppbevar dokumentasjon på eventuelle utgifter i forbindelse med disse.

Kompensasjon fra MSF
Selv om antallet kurstimer vil bli lavere enn forventet i 2020 sier Musikkens studieforbund at de vil sørge for at en mest mulig rettferdig kompensasjon gis for alle de avlyste kurstimene i Norge. De vil foreta en vurdering av hvordan dette skal gjøres når de ser i hvor lang periode begrensningene får innvirkning på normal øving.

Hold ut - dette fikser vi sammen!

Katarina
Vestland musikkråd