Nyheter  Fredag 20. mars 2020

Dette fikser vi sammen

Det er underlige tider, men vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe dere. Det er viktig å rapportere selv kurs med få timer for å kunne få tilskudd. Det er også åpnet for nettsamlinger med VO-tilskudd, les hvordan du registrerer disse her.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at timer gjennomført over nett kan registreres, så fremt alle kursdeltakerne er pålogget samtidig, men OBS - elektroniske timer krever instruktør/lærer. Det betyr at bandøvelser, stemmegruppeøvelser og andre kurs uten lærer faller utenfor dette unntaket. Vi har også fått muligheten til å gi tilskudd til kortere kurs med minst 4 kurstimer i koronaperioden. Unntaket vil foreløpig vare ut 2020.

Registrering i koronaperioden

  • Noter faktisk gjennomførte timer i KursAdmin som vanlig. Øvelser som er avlyst skal slettes fra kursplanen
  • Har dere øvinger eller kurs elektronisk og alle deltakerne er pålogget samtidig, kan også disse legges inn i kursplanen hvis øvelsen skjer med lærer. Dette gjelder altså ikke band og stemmeøvelser.
  • Summer digitale timer sammen med de andre timene, og legg dem i kursfakta som timer med lærer - ikke bruk "online"-feltet
  • Skriv i notatfeltet hvor mange av timene som er digitale timer.
  • Registrert deltakere og frammøte på kurset. Avslutt kurset på vanlig måte når kurset er slutt.

Tenk smittevern, les veileder her, og følg instrukser/pålegg fra lokale myndigheter.

Kompensasjon fra MSF
Selv om antallet kurstimer vil bli lavere enn forventet i 2020 sier Musikkens studieforbund at de vil sørge for at en mest mulig rettferdig kompensasjon gis for alle de avlyste kurstimene i Norge. De vil foreta en vurdering av hvordan dette skal gjøres når de ser i hvor lang periode begrensningene får innvirkning på normal øving. For vårkurs som ble rapportert innen fristen ble det utbetalt tilskudd tilsvarende vårsemesteret 2019.

Hold ut - dette fikser vi sammen!

Katarina Wolff
Rådgiver
Vestland musikkråd

Mars 2020, siste oppdatering 19. november 2020