Nyheter  Fredag 20. mars 2020

Dette fikser vi sammen

Det er underlige tider, men vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe dere. Det er åpnet for nettsamlinger med VO-tilskudd, les hvordan du registrerer disse her.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at timer gjennomført over nett kan registreres, så fremt alle kursdeltakerne er pålogget samtidig, men OBS - elektroniske timer krever instruktør/lærer. Det betyr at bandøvelser, stemmegruppeøvelser og andre kurs uten lærer faller utenfor dette unntaket. Vi har også fått muligheten til å gi tilskudd til kortere kurs med minst 4 kurstimer i koronaperioden. Unntaket vil foreløpig vare ut 2020.

Registrering i koronaperioden

  • Noter faktisk gjennomførte timer i KursAdmin som vanlig. Øvelser som er avlyst skal slettes fra kursplanen
  • Har dere øvinger eller kurs elektronisk og alle deltakerne er pålogget samtidig, kan også disse legges inn i kursplanen hvis øvelsen skjer med lærer. Dette gjelder altså ikke band og stemmeøvelser.
  • Summer digitale timer sammen med de andre timene, og legg dem i kursfakta som timer med lærer - ikke bruk "online"-feltet
  • Skriv i notatfeltet hvor mange av timene som er digitale timer.
  • Skriv i notatfeltet «Betaler lønn til instruktør/dirigent for perioden 13.03.20 til XX.06.20» hvis dette gjøres. Hvis ikke: Ikke skriv noe.
  • Registrert deltakere og frammøte på kurset. Avslutt kurset på vanlig måte når kurset er slutt.

Fra 22. april åpnes det for fysiske musikkøvelser igjen forutsatt at smittevern ivaretas, les veileder her.


Kompensasjon fra MSF
Selv om antallet kurstimer vil bli lavere enn forventet i 2020 sier Musikkens studieforbund at de vil sørge for at en mest mulig rettferdig kompensasjon gis for alle de avlyste kurstimene i Norge. De vil foreta en vurdering av hvordan dette skal gjøres når de ser i hvor lang periode begrensningene får innvirkning på normal øving.

Hold ut - dette fikser vi sammen!

Katarina Wolff
Rådgiver
Vestland musikkråd

Mars 2020, siste oppdatering 13. august 2020