Nyheter  Torsdag 24. oktober 2019

Hva finnes av planer for kultur i kommunene i Vestland?

Det frivillige musikklivet trenger gode planer for kultur. Vestland musikkråd har i tråd med vårt handlingsprogram forsøkt å finne ut mer om hvordan det står til med planverket som omhandler det frivillige musikklivet i kommunene i Vestland.

Vestland musikkråd jobber for å bedre det frivillige musikklivets rammevilkår, og ønsker samtidig å være en god støttespiller for kommunens kulturarbeidere. Vi mener at gode planer er viktig for å sikre forutsigbarhet og et godt aktivitetsnivå, og i tråd med vårt handlingsprogram for perioden ønsket vi å skaffe oss mer kunnskap om dette området: Har kommunen egen kulturplan? Hva med frivillighetsplan? Finnes det en plan for eksisterende kulturarenaer? Hvordan kan vi hjelpe kommuner som er i en prosess?

Delvis har vi fått tilsendt informasjon fra kommunene som svar på en spørreundersøkelse, delvis har vi lett etter planer på kommunenes nettsider. Flere av kommunene er i en sammenslåingsprosess, og svarer at planarbeidet er utsatt pga. dette. Det skal bli veldig spennende å se hvilken konsekvens kommunesammenslåingen har for det frivillige musikklivets forhold i storkommunen. Musikk og kultur er en ressurs som binder mennesker sammen, derfor er det spesielt viktig at kommunen samarbeider med det frivillige feltet når man står i en endringsprosess.

Av det vi erfarer finnes det i dag syv kommunedelplaner for kultur, og cirka en håndfull temaplaner for kultur i kommunene i Vestland. Utover det er det flere planer som er under revisjon og utarbeidelse.

Trykk HER for å gå til listen over kjente planer.

Les om vår dialogkonferanse på Voss, våren 2019, om planer for kultur.

Kommuner som er i en planprosess kan finne nyttige ressurser her: Kommunal planstrategi og Kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen.


Katarina Wolff
Rådgiver
Vestland musikkråd