Nyheter  Torsdag 13. januar 2022

Lettelser i smitteverntiltakene

Regjeringen ønsker en mer normal hverdag og gjennomfører fra 14. januar lettelser i smitteverntiltakene for blant annet musikkøvelser.

Endring som gjelder fra 14. januar:

  • For barn og unge under 20 år anbefales gruppestørrelser innendørs på omtrent 20 personer, eller etter kohort eller klasse.
  • For voksne som øver innendørs gjelder anbefalingene om avstand og det er anbefalt at det ikke deltar flere enn 20 personer pr gruppe.
  • Utover de generelle anbefalingene for godt smittevern kan utendørs musikkøvelser gå som normalt, både for voksne, barn og unge.

Flere grupper kan benytte samme øvingsareal. Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der en oppholder seg i samme rom som det ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

For arrangementer (konserter) skal antallsbestemmelser i større grad harmonisere med størrelsen på arrangementslokalet. Dette vil regjeringen komme tilbake til. I første omgang kan det delta 200 personer på innendørs konserter med faste, tilviste plasser.

Arrangementer i tilknytning til fritidsaktiviteter for barn og unge som samler deltakere fra ulike steder er ikke lenger anbefalt utsatt eller avlyst.

Kilder:

Veileder: Smittevern for musikkøvelser