Nyheter  Tirsdag 1. mars 2022

SAMSTEMT - konsert for det frivillige på Festplassen i Bergen

1. oktober 2022 inviterer Vestland musikkråd hele det frivillige musikklivet i fylket til å komme og vise seg frem! Nå ut til et stort publikum, og få nye venner samtidig.

Musikkpaviljongen Bergen K Wolff

Tidlig høst i Bergen

Vestland musikkråd tilbyr en scene midt i Byparken i Bergen lørdag 1. oktober. Målet med konserten er at representanter fra det frivillige musikklivet i hele Vestland skal få vise seg frem og kanskje skaffe seg nye medlemmer. Vi vil også sette opp telt der medlemsorganisasjonene kan presentere seg og sine lag, så vi satser på fint vær og god myldrestemning! Vi inviterer også med andre organisasjoner for å stimulere til enda bredere samarbeid, særlig med tanke på krisen i Ukraina, og de mange flyktningene som vil komme derfra.

Tid: Lørdag 1. oktober 2022, kl. 12 - 16.

Sted: Festplassen i Bergen sentrum

Festplassen i Bergen

Festplassen i Bergen

Tiltaket er i tråd med vårt handlingsprogram der vi blant annet setter fokus på FNs bærekraftmål, deltakelse og inkludering. Denne lørdagen ønsker vi at forbipasserende skal få smakebiter på hele bredden av musikktilbud i fylket vårt. Håpet er at det skal bli lettere å ta kontakt når man kan snakke direkte både med aktører og organisasjoner.


Med konserten ønsker vi samtidig å markere Frivillighetens år 2022. Frivilligheten omfatter også alle vi som driver med musikk på fritiden, og det er viktig å vise at det finnes alternative fritidsaktiviteter for de som ikke driver med idrett og friluftsliv. Musikkaktivitet er viktig for både helse og livsglede, og vi i Vestland musikkråd er så glade for å få invitere alle våre band, orkester, kor osv. med på SAMSTEMT-konserten 2022!

Ønsker du å delta på scenen? Kontakt din medlemsorganisasjon som melder på sine lag. Vi vil sørge for god bredde når vi programmerer, derfor er man ikke garantert plass før man har fått det endelig bekreftet.

1105421

Byparken i Bergen