Kurs i folkemusikk 12.-14.oktober

Vi inviterer til en utvidet folkemusikkhelg med konsert, dans og kurs.

Fredag: Trad Session - Konsert kl. 20 og samspill etter konserten. St.Croixhuset, Fredrikstad

Lørdag og søndag: Kurs i samspill med lokale danseslåtter fra Østfold

Lørdag kveld: Dansefest på Riksscenen, Oslo, til redusert pris.

Kurs i KursAdmin - søknad og rapportering om VO-/kurstilskudd 4. juni

Det nærmer seg rapportering av vårens kurs, og vi tilbyr igjen et kurs for kursadministratorer i hvordan rapportere og registrere ny søknad i Kursadmin.

Dato: Mandag 4. juni

Tidspunkt: Kl. 18.00

Sted: Dokka 3A (Østfold kulturutvikling) 1. etasje kantina, 1671 Kråkerøy

Ingen kursavgift.

Påmelding innen 25. mai.


Nytt styre valgt av årsmøtet 24.april

Et enstemmig årsmøte har 24.4.2018 valgt nytt styre for perioden 2018-2020. Det nye styret går inn i en spennende periode framover. En hovedsak blir arbeidet mot den nye fylkeskommunen Viken hvor man i samarbeid med Akershus og Buskerud musikkråd vil finne de beste løsningene for det frivillige musikklivet i fylket.

Petter Spæren, Styreleder (Østfold Sangerforum) Gjenvalg, ny leder
Ann Kristin Adolfsen Styremedlem (NMF Øst) Gjenvalg
Ingvild Øverby Vist Styremedlem (Ung Kirkesang) Gjenvalg
Trond Erikson Styremedlem (nyMusikk Østfold) Ny
Gisle Haus Styremedlem (NMF Øst) Ny
Ellen-Cathrine Tveter Varamedlem (Østfold sangerforum) Ny
Jan-Eirik Thowsen Varamedlem (NMF Øst) Gjenvalg, ny vara

Kurstilskudd for 2017

Musikkens studieforbund har nå sendt av gårde utbetaling for kurstilskudd (voksenopplæringstilskudd) for høstsemesteret 2017! Til sammen fordeles 7,3 millioner ut til over 1800 kurs gjennomført av over 1200 kursarrangører. Med dette støtter vi atter en gang musikkopplæring i hele landet med penger som går direkte til hvert enkelt lag. 

I Østfold er det utbetalt kr. 439.960 for høstkursene. For hele året er det utbetalt kr. 970.360 i ordinært kurstilskudd . I tillegg er det betalt ut kr. 51.721 i tilretteleggingstilskudd. Det ble i Østfold gjennomført 221 kurs i Østfold med 3099 deltakere og 10416 timer.

Vi står på for det frivillige musikklivet i lokalsamfunnene!

Prosjekter

Folkemusikk i Østfold

Østfold musikkråd.....

Akustikk

Østfold musikkråd.....

Internasjonalt kor

Østfold musikkråd.....

Sang for eldre

Østfold musikkråd.....

Tilskudd

Østfold musikkråd fordeler voksenopplæringstilskudd, og gir veiledning i andres tilskuddsordninger.

Voksenopplæringstilskudd

ØMR fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd.

FRIFOND-tilskudd

ØMR bistår uorganiserte musikkgrupper med ungdom å søke om Frifond-tilskudd.

Musikkutstyrsordningen

ØMR veileder band, folkemusikkgruppper, jazzgrupper og andre grupper innen rytmisk musikk å søke om tilskudd.

KOMP - for rytmisk musikk

ØMR hjelper band og andre grupper innen rytmisk musikk med søknader til opplæring.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Østfold musikkråd
Telefon: 950 75 094
E-post: ostfold@musikk.no
Dokka 3A

1671 Kråkerøy

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART