Nyheter  Torsdag 1. februar 2024

Søknadsfrist KOMP og FKA 25. februar!

Norsk musikkråds tilskuddsordninger KOMP og Frifond kompetanse og aktivitet lyses nå ut - med søknadsfrist 25. februar. Ta kontakt med oss om du lurer på noe.

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc. Målgruppen er organisasjoner og lag, frittstående grupper, bandsammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Søknadene skal sendes inn via Søknadsportalen Søknadsportal - Insights (stotteordninger.no)

Komp og FKA