KOMP

Støtteordning for kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak

KOMP tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. Årlig avsettes 1,5 millioner kroner til KOMP.

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Målgruppe:

Organisasjoner og lag, frittstående grupper, band-sammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

KOMP fordeles av et eget Fordelingsutvalg. Utvalgets medlemmer er nominert fra de rytmiske organisasjonene.

Fordelingsutvalget – KOMP – 2020–2021 består av:

  • Solfrid Gjeldokk, FolkOrg
  • Jo Tandrevold, BandOrg
  • Aleksander Haugen, Norsk jazzforum
  • Christin Sund, NMR/sekretær for Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget har vedtatt fordeling av årets rammetilskudd. Årets søknadsfrist var 15. februar, og søknadsfristen for neste år blir vedtatt i desember.

Rapporter for gjennomførte prosjekter kan nå leveres. Dette gjøres ved at søker selv starter rapportoppgaven ved å gå på "Andre valg" på søknaden og aktivere den der. Dette i tilfelle tilskuddsmottaker ønsker å rapportere tidligere enn 14 dager før frist, da oppgaven aktiverer seg automatisk.

Hovedfrist for levering av rapport er 15. desember 2020.

Se her for informasjon om tilskuddsordninger og korona-pandemien:

Buvus 2017 Avlang Foto Steffen Granly 1024X523

BUVUS (Buskerud og Vestfold ungdomsstorband) er mottakere av KOMP- midler 2018.

KOMP-tildelingen 2020

Det kom inn 182 søknader til fordelingen til KOMP 2020, med et samlet søknadsbeløp på kr. 5 539 809. I møte gjorde Fordelingsutvalget 104 tildelinger på tilsammen 1 467 000 kr. De største tildelingene var på kr 60 000.