KOMP

Støtteordning for kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak

KOMP tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. Årlig avsettes 1,5 millioner kroner til KOMP.

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Målgruppe:

Organisasjoner og lag, frittstående grupper, band-sammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

KOMP fordeles av et eget Fordelingsutvalg. Utvalgets medlemmer er nominert fra de rytmiske organisasjonene.

Fordelingsutvalget – KOMP – 2020–2021 består av:

  • Solfrid Gjeldokk, FolkOrg
  • Jo Tandrevold, BandOrg
  • Aleksander Haugen, Norsk jazzforum
  • Christin Sund, NMR/sekretær for Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget har vedtatt fordeling av årets rammetilskudd.

Det er ikke nødvendig å akseptere innvilgede tilskudd. Rapportmodulen i søknadsportalen blir åpnet for innsending av rapport i juni. Siste frist for å sende inn rapport er 15. desember 2020.

Buvus 2017 Avlang Foto Steffen Granly 1024X523

BUVUS (Buskerud og Vestfold ungdomsstorband) er mottakere av KOMP- midler 2018.

KOMP-tildelingen 2019

Det kom inn 198 søknader til fordelingen til KOMP 2019, med et samlet søknadsbeløp på kr. 5 612 994.
I møte 24. januar gjorde fordelingsutvalget 101 tildelinger på tilsammen 1 547 000 kr. De største tildelingene var på kr 60 000.