Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Frifond kompetanse og aktivitet 2021
Det kom inn 132 søknader ved søknadsfristens utløp. Det ble søkt om til sammen i overkant av 6,6 millioner kroner.

Årets tilskuddsramme er nå fordelt. 2,8 millioner er fordelt til 106 søknader.

Hovedfrist for levering av rapport er 15. desember 2021.

Se her for informasjon om tilskuddsordninger og korona-pandemien:

https://www.musikk.no/nmr/nyhe...

Husk å søke om utsatt rapportfrist, endring av prosjektet og lignende i søknadsportalen.

Søk via søknadsportalen

Det norske jentekors sommerakademi foto Det norske jentekor

Det Norske Jentekors sommerakademi mottok støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet i 2020.

Les mer

Ungjazz 2019 Foto Kari Grete Jacobsen

Ungjazz 2019: Deltakere fra Innlandet ungdomsjazzorkester (IJO Ung), Akershus og Oslo ungdomsjazzorkester (AOJO), Buskerud og Vestfold ungdomsstorband (BUVUS), Ung vokal og Young Voices

UngJazz 2019 var en av mange gode prosjekter som har mottatt tilskudd fra Frifond kompetanse og aktivitet.

Les mer