Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Fristen for å søke Frifond kompetanse og aktivitet 2020 er gått ut, det er ikke lenger mulig å levere søknad.

Søknadene er ferdigbehandlet og alle søkere har fått melding om vedtak.

Rapporter for gjennomførte prosjekter kan nå leveres. Dette gjøres ved at søker selv starter rapportoppgaven ved å gå på "Andre valg" på søknaden og aktivere den der. Dette i tilfelle tilskuddsmottaker ønsker å rapportere tidligere enn 14 dager før frist, da oppgaven aktiverer seg automatisk.

Hovedfrist for levering av rapport er 15. desember 2020.

Se her for informasjon om tilskuddsordninger og korona-pandemien:

https://www.musikk.no/nmr/nyhe...

Husk å søke om utsatt rapportfrist, endring av prosjektet og lignende i søknadsportalen.

Ungjazz 2019 Foto Kari Grete Jacobsen

Ungjazz 2019: Deltakere fra Innlandet ungdomsjazzorkester (IJO Ung), Akershus og Oslo ungdomsjazzorkester (AOJO), Buskerud og Vestfold ungdomsstorband (BUVUS), Ung vokal og Young Voices

UngJazz 2019 var en av mange gode prosjekter som fikk tilskudd fra Frifond kompetanse og aktivitet i fjor.

Les mer