24. Bærekraft i frivillig musikkliv

Alle må bidra for å minske klimaavtrykket! FNS bærekraftsmål kan framstå som gode målsettinger som er vanskelig å integrere i organisasjonens og lagets travle hverdag, men målene kan ses på som inspirasjon og et nyttig verktøy.

Med utgangspunkt i mal for strategi- og handlingsplan for lokale musikk- og kulturråd, viser kortinfo 24 til hvordan det lokale rådet og dets medlemslag kan la bærekraft prege sine aktiviteter og dermed bidra til å begrense musikk- og kulturlivets avtrykk.