Lokale musikk- og kulturråd

Velkommen til Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds ressursside for lokale musikkråd, kulturråd, kulturnettverk etc. Her finner du informasjon om hva et lokalt musikk- og kulturråd er, om naturlige oppgaver, og hvilke funksjoner de lokale rådene har og kan ha. Som tillitsvalgt eller ansatt i et lokalt musikk- og kulturråd vil du også finne mange gode støtteressurser til eget arbeid.

Siden driftes av en arbeidsgruppe for lokale musikk- og kulturråd.