Musikk- og kulturrådet: For økt innflytelse og bedre aktiviteter

Velkommen til Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds nettside for lokale musikk- og kulturråd. Her finner du informasjon om hva et lokalt musikk- og kulturråd er, om naturlige oppgaver, og hvilke funksjoner de lokale rådene har og kan ha. Som tillitsvalgt i et lokalt musikk- og kulturråd vil du også finne gode støtteressurser til eget arbeid.


Materiell og ressurser:

Esl Nmr Musikkting 250818 0191 Endre Lohne 30

Om og for lokale musikk- og kulturråd

Her kan du lese om hva et lokalt musikk- og kulturråd er, og hvorfor vi bør ha det i alle kommuner.

Les mer

Lok Mr

Kortinfo

Egenutviklete fagressurser for etablering, drift og videre utvikling av lokale råd. Her finner du beskrivelser av hva et lokalt råd er og kan/bør gjøre, maler for samarbeidsavtaler og organisasjonsdokumenter, forholdet til kommunen, inspirasjon til videreutvikling av godt etablerte råd mm. Noen av Kortinfoene anbefaler vi som en «startpakke» for etablering nye lokale råd.

Les mer

Pexels Photo 1549708

Andre ressurser

Her finner du foredrag fra tidligere landskonferanser for lokale musikk- og kulturråd, og grafisk profil med elementer for lokal tilpasning.

Les mer

Høgvangparken utescene

Oppdals nye utescene i Høgvangparken (backstage/sceneinngang)

Midtnorsk konferanse for lokale musikk- og kulturråd 19. - 20. oktober 2019

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, i samarbeid med Trøndelag og Møre- og Romsdal musikkråd, inviterer til konferanse for lokale musikk- og kulturråd i Midt-Norge. Formålet med konferansen er å gi faglig påfyll, etablere nye kontakter og utveksle gode og dårlige erfaringer om aktiviteter, drift og rammevilkår i det lokale kulturlivet.

Les mer

1920px Theodor Kittelsen Far far away Soria Moria Palace shimmered like Gold Google Art Project

Illustrasjon av Theodor Kittelsen til Soria Moria slott

RegionØST-konferanse for lokale musikkråd 5.-6. oktober 2019

Akershus musikkråd inviterer til konferanse på Soria Moria i Oslo. Hovedmålgruppen musikkråd og kulturråd i Østlandsområdet, men også musikkråd fra resten av landet er velkommen til å delta.

Les mer