Sandnes musikkråd

Nyheter

IMG 4575

De viktigste tiltakene for musikklivet i Sandnes

1. Forbedre økonomiske rammebetingelserfor hele det frivillige musikklivet i Sandnes, herunder driftsstøtte

2. Forbedrede støtteordninger til leie av kommunale og private konsertlokaler. Dette gjelder i særlig grad bruk av Sandnes kulturhus og Vågensalen. Herunder er det viktig å arbeide for tilskuddsordninger til fylkeskommunale bygg

3. Godt egnede og tilstrekkelig antall øvingslokaler for hele byens musikkliv i kommunale bygg, inkludert nærliggende lagermuligheter. Sikre rutiner for planlegging av kulturell virksomhet i forbindelse med prosjektering av nye skoler og andre kommunale bygg.

4. Modifisering av relevante kommunale bygg, inkl. forbedrede akustikkforhold, slik at de kan brukes til egnede øvings- og konsertlokaler for byens musikkliv, f.eks. bydelssentre, skoler og KinoKino.

5. Initiere og koordinere konsertvirksomhet, og aktivt arbeide for at musikkmangfoldet vises frem i bybildet.