Nyheter  Tirsdag 4. mai 2021

Akustikkmåling på Austrått skole

Et av våre store mål er å sørge for bedre øvingslokaler for de frivillige musikklagene i byen. Vi har mange baller i luften og har de siste årene samarbeidet godt med Kulturavdelingen i Sandnes kommune om å skaffe bedre lokaler. Korpsene har i den siste tiden vært mest i fokus da de produserer et høyt lydtrykk og øver i rom som ofte kan være skadelig for hørselen men vi arbeider også med lokaler for kor og andre ensembler

Kartlegging viser at kun 17% av lokalene brukt av korps tilfredsstiller kravene i standarden NS8178. For korene i Sandnes er dette 33% av lokalene.

179373882 1268931350169084 1914527665447668364 n

De siste årene har vi jobbet hardt i kulissene for å hjelpe til. Blant annet har vi arbeidet for bedre lokaler for Sandved skolekorps, omlokalisering av Ganddal skolekorps og har begynt arbeidet/samarbeid om gode lokaler på nye Trones skole som skal bygges om flere år frem i tid. I tillegg skjer det forhåpentligvis store fremskritt i nær fremtid i arbeidet om å få inn gode standarder når det skal bygges nye lokaler til musikkutøvelse og musikkundervinsing i kommende skoler i Sandnes, både for kor, korps og forsterket musikk.

I forrige uke var vi med Rogaland musikkråd og utførte en akustikkmåling av gymsalen til Austrått skole. Her øver vanligvis Austrått skolekorps men akustikken i gymsalen oppleves som ubalansert og det blir raskt mye klang og lyd når korpset øver. Vi har vårt så heldige å få tildelt midler fra Sandnes kommune til måling og vurdering av tiltak og håper at gymsalen skal være bedre tilrettelagt for korps og undervisning i nær fremtid.

I høst setter vi igang vår egen tilskuddsordning for musikklag til å få utført akustikkmålinger av sine øvingslokaler.

179002765 1268931343502418 8812996037549877600 n