Medlemsorganisasjoner

Korps

Sandnes skolekorps

Austrått Skolekorps

Bogafjell Skolekorps

Ganddal Skolekorps

Hana Skolekorps

Hommersåk Skolekorps

Lura Skolekorps

Sandved Skolekorps

Stangeland Musikkorps

Høle og Sviland Musikkorps

Kvadrat Musikkorps

Sverre Sigurdson Musikkorps

Skeiene Janitsjar

Elim Brass

Julebygda brass

Riska Brass Band

Kor (barn)

GGjr Barnekor

Ganddal unge røster

Aspervika Skolekor

Hana Skolekor

Hommersåk Skolekor

Iglemyr Skolekor

Sviland Skolekor

Trones Skulekor

Malmheim skolekor

Sandnes kulturskole Barnekor

Sandnes kulturskole Juniorkor

Sandnes kulturskolekor VIVA

Kor voksne

Ljomen blandakor

Gand Kirkekor

Kvinnekoret Concentus

Sandneskameratene

Sandnes Operakor

Shantykoret Nattrutens venner

SJOKK Sosialistisk kor

Gospelkoret Abraham

Blandakoret Da capo

Sandnes gospelkor

Orkester

Sandnes symfoniorkester

Sandnes kulturskoles aspirantorkester

Sandnes kulturskoles unge strykere

Sandnes kulturskoles Ung symfoni

Storband

Sandnes storband

Orstad storband

Annet

Sandnes rockeklubb

Sandnes bluesklubb

Sydvesten

Gandsfjord toraderlag

Vibå spelemannslag

Sandnes trekkspillorkester

Sandnes klarinettkor