Akustikkmålinger


Rogaland musikkråd gjør akustikkmålinger av lokaler beregnet til musikk. Det kan f.eks. være øvingslokaler for kor, korps og band. Dette er et nasjonalt satsingsområde for Norsk musikkråd. Vi har blant annet gjort målinger i Sandnes, Stavanger, Sola og Time kommune. Ta kontakt med oss for mer informasjon, bestilling og pris.

Les mer på disse sidene og last ned aktuelle brosjyrer.

https://www.musikk.no/rogaland...