Styremøter - referater

Musikkrådet legger vekt på åpenhet rundt rådets virksomhet og arbeid. Vi åpner dermed opp for at rådets referater fra styremøtene kan leses av de som ønsker.

Referatene kan fås ved å ta kontakt med rådet på mail: Sandnes@musikk.no