Bli med i byens musikkliv

Sandnes kommune har et godt og variert musikkliv med flere ulike typer musikkensembler for både barn, ungdom og voksne. Her er det mulig å finne meningsfulle aktiviteter som bygger vennskap og skaper gode opplevelser.

Å synge eller spille i musikkensembler er en aktivitet du kan holde på med hele livet og det finnes et tilbud for alle uansett alder, kjønn og ferdighetsnivå. Her får du gode venner som du møter på øvelse hver uke hvor man øver sammen mot konserter og store musikalske opplevelser. I det frivillige musikklaget kan du bidra til gode og trygge lokalmiljø og oppleve læring, mestring, vennskap og tilhørighet.

Byens musikkliv ønsker stadig nye medlemmer og her kan du lære mer om de ulike musikkgruppene som finnes i Sandnes. Kanskje kan du finne en aktivitet for deg, barnet ditt eller en du kjenner.

Har du lyst til å være med?
Ta kontakt med
Sandnes musikkråd
sandnes@musikk.no
+47 944 43 531