Daglig leder

20170507 Img 08195757

Daglig leder: Øyvind Lapin Larsen

Øyvind Lapin Larsen har sin utdannelse fra Universitetet i Stavanger hvor han studerte bachelor i utøvende musikk (klassisk trompet) med PPU og deretter masterstudier i utøvende musikk fra Musikhögskolan i Malmö. Etter fullført studie flyttet han til Stavanger hvor han i dag arbeider som daglig leder i Sandnes musikkråd, instrumentlærer og som freelance musiker.

Øyvind startet sin musikalske reise i Lura skolekorps og fortsatte musikkstudiene sine på Lundehaugen/vågen videregående skole før studiet på universitetet.