Creo - Lønn for ansatte

Creo – forbundet for kunst og kultur er et norsk fagforbund tilsluttet LO. Yrkesutøvere som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan bli medlemmer av Creo

Med over 9000 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. De arbeider for å sikre medlemmene sine bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.

Lærere som underviser sang eller instrument i et kor, korps o.l., og som ikke er ansatt i kulturskolen eller annen organisasjon, anses som frilansere.


CREO sine Frilanssatser.

  • For lønn knyttet til undervisning se "Privatundervisning (A)"
  • For lønn knyttet til dirigenter eller seminarer se "Anbefalte minstesatser i næring (A)"

Hovedtariffoppgjør for 2020 for kulturskolen

Fakturering som selvstendig næringsdrivende:

Creo fb share

Creo – forbundet for kunst og kultur