TILSKUDD TIL DET FRIVILLIGE MUSIKKLIVET

Sandnes musikkråd har laget et dokument over alle de mest aktuelle tilskuddsordningene for frivillige musikkorganisasjoner i Sandnes kommune. Dokumentet er laget for 2024 og oppdateres hvert år. Frister og kriterier for tilskuddsordninger kan endre seg og man bør derfor følge ekstra godt med på de tilskuddsordningene som er mest aktuelle for dere.Dokumentet er ment til å gi oversikt over tilskuddsordninger. Vi anbefaler likevel at dere bruker tilskuddsportalen og holder dere oppdaterte der de mest aktuelle tilskuddene for dere (oppdaterte frister etc).Dokumentet er delt inn i følgende kategorier:

 • Kalender
 • Tilskuddsportalen
 • Tips til søknad
 • Korps
 • Kor
 • Orkester
 • Storband/jazz/blues og rock
 • Andre tilskudd i Sandnes og Rogaland
 • Nasjonale tilskuddsordninger for det frivillige musikklivet
 • Nasjonale tilskuddsordninger for det profesjonelle musikklivet
 • Fond, stipend og andre støtteordninger
 • Annet

Dokument - tilskudd for frivillige musikklag i Sandnes kommune 2024