Creo - Kontrakter for ansatte

Creo – forbundet for kunst og kultur er et norsk fagforbund tilsluttet LO. Yrkesutøvere som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan bli medlemmer av Creo

Med over 9000 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. De arbeider for å sikre medlemmene sine bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.

Det er viktig for kor, korps og andre ensembler at det skapes gode arbeidsforhold mellom arbeidsgiver (kor, korps osv) og ansatt (selvstendig næringsdrivende).

I følge Arbeidstilsynet skal arbeidstakere alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak fra denne regelen. Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale. Mange konflikter kan unngås med en tydelig arbeidsavtale som er inngått så tidlig som mulig. Derfor oppfordrer Sandnes musikkråd til at det frivillige musikklivet alltid danner en kontrakt med sine private ansatte.

Creo - Kontrakter

  • Les mer under kordirigenter
  • Les mer under Korpsdirigenter

Creo og NMF

  • Creo og Norges Musikkorps Forbund (NMF) har utarbeidet dokumenter som anbefales brukt for dirigenter og instruktører i musikkorps. Dokumentene er oppdatert både med hensyn til anbefalt lønn og andre forhold, sist revidert etter lønnsoppgjøret i 2020.
  • Les mer her: https://musikkorps.no/musikk/f...

Arbeidstilsynet - maler for arbeidskontrakt

Creo fb share

Creo – forbundet for kunst og kultur