Barne/ungdomskor

Det finnes en rekke kor for barn og ungdom i Sandnes som ikke har tilhørighet til en skole. De fleste av disse har en tilhørighet til en kirke eller menighet. Korene øver sammen ofte hver uke til konserter eller arrangement som menigheten arrangerer.

Korene er åpne for alle men alder varierer ofte fra kor til kor, alt fra 5-16 år.

Det er vanlig å begynne i korene i starten av høsten og våren, men ofte er det mulig å bli med andre tider av året også.

Korene er frivillige organisasjoner styrt av medlemmene og deres foresatte. Her har foreldre mulighet til å hjelpe til med ulike oppgaver. Dette er en fin måte for foreldre å bli kjent med andre foreldre og barn, hvor alle i samarbeid bidrar til fellesskap og kjekke opplevelser.

Barne/ungdomskor

Kor Øvelsessted Mer informasjon

Bogafjell barnelovsang

Bogafjell kirke

Bogafjell barnelovsang

Bogafjell barnegospel

Bogafjell kirke

B2LOVE

Bogafjell kirke

Figgjo Barnegospel

Figgjo bedehus

Figgjo barnegospel

GGmini

Gand kirke

GGmini

Gand gospel jr. - Barnekor

Gand kirke

Gand gospel jr

Ungdomskoret GG

Gand kirke

Ungdomskoret GG

Ganddal unge røster

Ebeneser misjonsforsamling

Ganddal unge røster

Juniorgospel

Klippen Sandnes

Juniorgospel

Lura tensing

Lura kirke

Lura kirkes barnekor

Lura kirke

Lura kirkes barnekor

Riska barnegospel

Riska bedehusforsamling

Riska barnegospel

Sandnes soul children

Salem

Sandnes soul children

Sandnes soul teens

Salem

Sandnes soul teens

Sviland barnegospel

Sviland bedehus

Sviland barnegospel

Image asset2