Årsmøte 2020

Årsmøte 2020


Musikkrådet har kommet frem til at vi skal gjøre årsmøtet digitalt. Hvordan dette gjøres kommer vi tilbake til senere. Ny dato er 26. mai.

Dato: 26.05.2020

Klokkeslett: 19:00


Sted: Digitalt

Digital platform: Zoom

 • Enkel oppskrift på tilkobling sendes ut i forkant av årsmøtet

Påmelding til årsmøtet ønskes innen 19. mai.

Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet (5. mai). Styret oppdaterer saksliste og sender ut fullstendig saksliste senest 14 dager før årsmøtet (12. mai).

--------------------------------------------------------------------------------------

Saksliste

 1. Godkjenne representantenes fullmakter
 2. Godkjenne saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent og referent
 4. Velge to protokollskrivere
 5. Endring av vedtekter - endre antall varamedlemmer fra tre til to.
 6. Behandle årsmelding
 7. Behandle regnskap
 8. Behandle innkomne saker som er oppført på sakslisten
 9. Behandle styrets forslag til handlingsprogram
 10. Behandle budsjett for kommende periode
 11. Valg av styret
  1. Styreleder (1 år)
  2. Ett styremedlem (2 år)
  3. Kasserer (2 år)
  4. Varamedlemmer (1 år)
  5. Valgkomite (1 år)


--------------------------------------------------------------------------------------

Styret og valg:
Styreleder: Svein Tollefsen - på valg (1år)

Nesteleder: Rasmus Reed - ikke på valg (fortsetter år 2)

Styremedlem: Bjarte Lending - på valg (2 år)

Styremedlem: Erland Bræin - ikke på valg (Erland Bræin melder seg ut av styret og 1. vara Per Sigmund Rettedal tar over for år 2)

Styremedlem/kasserer: Berit Lyslo - på valg (2 år)

1. vara - på valg

2. vara - på valg

Valgkomite - på valg

Revisor - på valg

--------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøtedokumenter:

Årsbereting 2019

Årsberetning 2019 signert

Handlingsplan 2020

Budsjett 2020

Resultatrapport 2019

Revisjon regnskap Sandnes musikkråd 2019

Balanserapport SMR 2019

Årsberetning SMR 2019 signert

Revisjon regnskap Sandnes musikkråd 2019