Tilskudd

Nedenfor finner du en oversikt over viktige tilskuddsordninger i Sandnes kommune og for organisasjonene i Norsk musikkråd.

Merk: Virksomhetsrapporten, som Musikkrådet krever i forbindelse med fordeling av skjønnsmidler, er nå integrert i søknadsskjemaet til kommunens driftstilskudd for barn og unge med frist 01. april

TIPS OG HJELP

GENERELLE ORDNINGER

SANDNES KOMMUNE OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

TILSKUDD FOR ULIKE ENSEMBLER

Andre tilskuddsordninger