Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskole gir undervisning i fagene dans, drama, bildende kunst, klassisk og rytmisk musikk.

Werw

Kulturskolen har ca. 2.600 elever og er en av landets største. Nærmere 750 av skolens elever er medlemmer i skolekor og korps. Skolen har omlag 90 lærere med 18 forskjellige nasjonaliteter.

Kulturskole er bredde og elite, orden og galskap, kreativitet og disiplin, trivsel og krav, sosialt tilbud og konkurranse, oppdragelse og utvikling, kvalitet og glede.

444

Det meste av undervisningen foregår i kulturskolens lokaler i Holbergsgate 23. Kulturskolen deler hus med Vågen videregående skole og har flotte undervisningsrom, danse- og dramasaler, utstillingslokaler og ikke minst en fullrigget storsal.


Kulturskolen forsøker i den grad det er mulig å gi desentralisert undervisning, særlig i skolekretsene som ligger lengst fra sentrum. De har undervisning på Riska og en egen avdeling på Forsand.

234

Friplassordning

Det er mulig å søke om friplass.

Søk ordinær elevplass via kulturskolens nettside. Når du får plass sender du epost til rektor med kopi av siste skattemelding. For mer informasjon kan du kontakte rektor.

Ta kontakt med Sandnes kulturskole på :

Telefon: 51 92 15 20

E-mail: kulturskolen@sandnes.kommune.no

Adresse: Holbergs gate 23

www.sandneskulturskole.no

Kulturskolens musikkensembler

Ensemble Type musikk Øvelsessted Mer informasjon

Sandnes kulturskoles barnekor

Kor

Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskoles juniorkor

Kor

Sandnes kulturskole

VIVA Sandnes kulturskolekor

Kor

Sandnes kulturskole

Dagtidskoret

Kor

Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskoles aspirantorkester

Orkester

Sandnes kulturskole

Unge strykere

Orkester

Sandnes kulturskole

Ung symfoni

Orkester

Sandnes kulturskole