Handlingsplan 2024

Strategi og handlingsplan 2024

Musikkrådet har laget ny strategi og handlingsplan for 2024 som er delt opp i 5 overordnede mål:

  • Være en samarbeidspartner for det offentlig
  • Skape gode lokaler for musikklivet
  • Representere og legge tilrette for det frivillige musikklivet
  • Ta vare på våre medlemmer
  • Godt samarbeid innad i organisasjonen

Hvert mål inneholder delmål og løsning for å oppnå målene.

Handlingsplan 2024

Sandnes musikkråd sin strategi og handlingsplan 2024 kan lastes ned her