Handlingsplan 2022

Strategi og handlingsplan 2022

Musikkrådet har laget ny strategi og handlingsplan for 2022 som er delt opp i 5 overordnede mål:

  • Være en samarbeidspartner for det offentlig
  • Skape gode lokaler for musikklivet
  • Representere og legge tilrette for det frivillige musikklivet
  • Ta vare på våre medlemmer
  • Godt samarbeid innad i organisasjonen

Hvert mål inneholder delmål og løsning for å oppnå målene.

Handlingsplan 2022

Sandnes musikkråd sin strategi og handlingsplan 2022 kan lastes ned her