Rapport - Musikklokaler i Sandnes

I løpet av 2018/2019 ble det gjort en omfattende kartlegging av øvingslokaler og fremføringslokaler av Sandnes kommune. Sandnes musikkråd lagde høst 2019 en rapport basert på denne kartleggingen som du kan laste ned her