Ban nhạc trường

Các ban nhạc của trường dành cho trẻ em từ 7-19 tuổi. Các ban nhạc là trung lập đức tin. Trong các ban nhạc của trường, bạn học cách chơi một nhạc cụ hợp tác với những người khác. Các thành viên gặp nhau một hoặc hai lần một tuần để thực hành với một nhạc trưởng hoặc người hướng dẫn. Ngoài ra, các nhạc sĩ ban nhạc trường được đào tạo từ giáo viên nhạc cụ của riêng họ để phát triển các kỹ năng của họ. Điều này xảy ra thông qua ban nhạc hoặc hợp tác với Trường Văn hóa. Trong các ban nhạc, mọi người đều quan trọng và các thành viên được đưa ra những thách thức thích nghi với cấp độ của họ.

Skjermbilde 2022 12 07 kl 12 07 16

Các ban nhạc có thể có các tác phẩm khác nhau của các nhạc cụ, nhưng thường bao gồm gỗ (sáo, clarinet, saxophone), đồng thau (cornet, kèn, baritone, sừng, trombone và tuba) và bộ gõ. Trong các ban nhạc của trường, bạn có thể mượn dụng cụ và các thiết bị khác mà bạn có thể cần.

Bạn có thể bắt đầu trong ban nhạc trường vào mùa xuân khi bạn học lớp 2. Thông thường các ban nhạc chấp nhận người mới bắt đầu vào tháng Tư/tháng Năm. Trẻ em đã chơi một nhạc cụ và đọc nhạc có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Các ban nhạc của trường cung cấp một môi trường giải trí tích cực và an toàn. Tất cả những người trưởng thành làm việc với trẻ em trong các ban nhạc phải cung cấp chứng chỉ cảnh sát.

Các ban nhạc là các tổ chức tự nguyện được quản lý bởi các thành viên và người bảo vệ của họ. Cha mẹ có cơ hội giúp đỡ với các nhiệm vụ khác nhau. Đây là một cách tuyệt vời để cha mẹ làm quen với cha mẹ và con cái khác, nơi mọi người hợp tác đóng góp cho cộng đồng, dẫn đến một trải nghiệm tuyệt vời.

Các ban nhạc trường học ở Sandnes

Các ban nhạc trường học ở Sandnes

Austrått skolekorps

Austrått skole

Austrått skolekorps

Bogafjell skolekorps

Bogafjell ungdomsskole

Bogafjell skolekorps

Ganddal skolekorps

Lundehaugen ungdomsskole

[Ganddal skolekorps](https://www.sandneskulturskole.no/musikk/skolekorps-i-sandnes/ganddal-skolekorps/

Hana skolekorps

Hana skole

Hana skolekorps

Hommersåk skolekorps

Riska ungdomsskole

Hommersåk skolekorps

Lura skolekorps

Lura skole

Lura skolekorps

Sandnes skolekorps

Trones skole

Sandnes skolekorps

Sandved skolekorps

Sandved skole

Sandved skolekorps

Stangeland skolekorps

Stangeland skole

Stangeland skolekorps

Skjermbilde 2022 12 07 kl 12 07 01