INSTRUMENT-VEDLIKEHOLDSKURS

Den 13. februar 2020 arrangerte Sandnes musikkråd et instrument-vedlikeholdskurs i samarbeid med Norges musikkorpsforbund Rogaland.

Nedenfor kan dere finne materialet som ble laget av Sandnes musikkråd i forbindelse med kurset: