Dàn hợp xướng trẻ em và thanh thiếu niên

Có một số dàn hợp xướng cho trẻ em và thanh thiếu niên ở Sandnes không thuộc về trường học. Hầu hết trong số này có một liên kết với một nhà thờ hoặc hội chúng. Các dàn hợp xướng thường đến với nhau mỗi tuần để thực hành cho các buổi hòa nhạc hoặc sự kiện do hội chúng tổ chức.

Dàn hợp xướng mở cửa cho tất cả mọi người, nhưng độ tuổi thường thay đổi từ dàn hợp xướng này sang dàn hợp xướng khác, từ 5-16 năm.Người ta thường bắt đầu trong các dàn hợp xướng vào đầu mùa thu và mùa xuân, nhưng thường có thể tham gia vào các thời điểm khác trong năm.


Dàn hợp xướng là các tổ chức tự nguyện được quản lý bởi các thành viên và người bảo vệ của họ. Ở đây, cha mẹ có cơ hội giúp đỡ với các nhiệm vụ khác nhau. Đây là một cách tuyệt vời để cha mẹ làm quen với các bậc cha mẹ và con cái khác, nơi mọi người trong hợp tác xã đóng góp cho cộng đồng, dẫn đến một trải nghiệm tuyệt vời.

Dàn hợp xướng trẻ em và thanh thiếu niên ở Sandnes

Dàn hợp xướng trẻ em và thanh thiếu niên

Bogafjell barnelovsang

Bogafjell kirke

Bogafjell barnelovsang

Bogafjell barnegospel

Bogafjell kirke

B2LOVE

Bogafjell kirke

Figgjo Barnegospel

Figgjo bedehus

Figgjo barnegospel

GGmini

Gand kirke

GGmini

Gand gospel jr. - Barnekor

Gand kirke

Gand gospel jr

Ungdomskoret GG

Gand kirke

Ungdomskoret GG

Ganddal unge røster

Ebeneser misjonsforsamling

Ganddal unge røster

Juniorgospel

Klippen Sandnes

Juniorgospel

Lura tensing

Lura kirke

Lura kirkes barnekor

Lura kirke

Lura kirkes barnekor

Riska barnegospel

Riska bedehusforsamling

Riska barnegospel

Sandnes soul children

Salem

Sandnes soul children

Sandnes soul teens

Salem

Sandnes soul teens

Sviland barnegospel

Sviland bedehus

Sviland barnegospel

Image asset2