ÅRSMØTE 2024

Vi ønsker å invitere alle medlemmer til musikkrådets årsmøte den 12. mars 2024. Møtet arrangeres fysisk på Sandnes kulturskole

Dato: Tirsdag 12.03.23

Tid:

 • 19:30-20:30 (årsmøte)
 • 20:30-21:00 (Kort medlemsmøte)
  • Hvordan kan medlemsorganisasjonene bruke rådet?
  • Saker som ønskes tatt opp

Sted: Sandnes kulturskole, rom C307

Annet:

 • Rådet stiller med Pizza og drikke i forkant av møtet
 • Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet (20. februar)
 • Ved endringer fra saksliste nedenfor sende styret ut fullstendig sakliste senest 14 dager før årsmøtet.

Påmelding:

Send mail til Sandnes@musikk.no

Saksliste

 1. Godkjenne representantenes fullmakter
 2. Godkjenne saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent og referent
 4. Velge to protokollskrivere
 5. Fastsettelse av medlemskontigent for 2025
 6. Behandle årsmelding 2023
 7. Behandle regnskap 2023
 8. Behandle innkomne saker som er oppført på sakslisten
 9. Behandle styrets forslag til handlingsprogram
 10. Behandle budsjett for kommende periode
 11. Valg av styret
  1. Styreleder (1 år)
  2. To styremedlem (2 år)
  3. To Varamedlemmer (1 år)
  4. Valgkomite (1 år)
  5. Revisor (1 år)

Valgkomiteens innstilling 2024:

Styreleder: Svein Tollefsen - gjenvalg (1år)

Styremedlem: Saulius Trepekunas (2 år)

Styremedlem: Bjarte Lending - stiller til gjenvalg (2 år)

1. vara - Eva Skarung (1 år)

2. vara - Arild Mjaaland (1 år)

Valgkomite -

Revisor - Berit Bore? (1 år)