ÅRSMØTE 2019

Årsmøte referat 2019

Referat oppdatert 18.03.19

Åpen for tilbakemeldinger frem til 01.04.19