Các ban nhạc lớn

Một ban nhạc lớn là một bản nhạc lớn chủ yếu chơi nhạc jazz. Một ban nhạc lớn thường được chia thành bốn phần với khoảng bốn người trong mỗi phần. Theo truyền thống, đây là một phần COMP, bao gồm trống, bass, piano và guitar thường, phần kèn, phần trombone và phần saxophone. Do đó, thường có không gian hạn chế trong các ban nhạc lớn.

Ở Sandnes, có 3 ban nhạc lớn và tất cả họ đều trung lập với đức tin.

Các ban nhạc lớn

Các ban nhạc lớn

Sandnes storband

Vågenskolen

Sandnes storband

Orstad storband

Ganddal bydelshus

Orstad storband

Bryne storband

Varatun gård

Bryne storband

Thumbnail IMG 4253