Årsmøte 2021

Vi ønsker å invitere alle medlemmer til musikkrådets årsmøte 18. mars 2021. Selv om Covid19 byr på usikre tider så ønsker likevel ikke musikkrådet å utsette årsmøtet og har derfor satt dato den 18. mars. På grunn av Covid19 situasjonen er det enda ikke avklart om møtet kan gjennomføres fysisk. Kan ikke møtet gjennomføres fysisk på Vågenskolen vil det bli invitert til digitalt nettmøte.


Dato: torsdag 18.03.21

Tid:

 • 19:00-20:00 (årsmøte)
 • 20:00-20:30 (kort medlemsmøte)

Sted: Digitalt årsmøte - Link sendes ut til påmeldte

Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet (25.02.21). Styret oppdaterer saksliste og sender ut fullstendig saksliste senest 14 dager før årsmøtet (04.03.21).Saksliste (utkast)

 1. Godkjenne representantenes fullmakter
 2. Godkjenne saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent og referent
 4. Velge to protokollskrivere
 5. Fastsettelse av medlemskontigent for 2022
 6. Behandle årsmelding
 7. Behandle regnskap
 8. Behandle innkomne saker som er oppført på sakslisten
 9. Behandle styrets forslag til handlingsprogram
 10. Behandle budsjett for kommende periode
 11. Valg av styret
  1. Styreleder (1 år)
  2. To styremedlem (2 år)
  3. Varamedlemmer (1 år)
  4. Valgkomite (1 år)
  5. Revisor (1 år)
Screen Shot 2021 02 03 at 13 08 12

Styret og valg:

Styreleder: på valg (1år)

Nesteleder: - på valg (2år)

Styremedlem: Bjarte Lending - ikke på valg (fortsetter år 2)

Styremedlem: - på valg (2år)

Styremedlem/kasserer: Berit Lyslo - ikke på valg (fortsetter år 2)

1. vara - på valg (1 år)

2. vara - på valg (1 år)

Valgkomite - på valg (1 år)

Revisor - på valg (1 år)

Årsmøtedokumenter (lastes opp i løpet av februar):

 • Årsberetning 2020
 • Handlingsplan 2021
 • Budsjett 2021
 • Resultatrapport 2020
 • Revisjon regnskap Sandnes musikkråd 2020
 • Balanserapport SMR 2020