TONO - opphavsrettighetene i musikken

TONO eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og forvalter på deres vegne de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt.


Når musikk fremføres offentlig skal de som skriver og eier musikken - opphaverne - ha gitt sin tillatelse til den som er ansvarlig for at musikken fremføres. Dette har bakgrunn i "Lov om opphavsrett til åndsverk" av 15. juni 2018. Det eneste unntaket er om opphaveren har vært død i mer enn 70 år. TONO gir slik tillatelse på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og med konsesjon fra Kulturdepartementet.TONO-tillatelsen dekker ikke bare norsk musikk. TONO gir også tillatelse til fremføring av musikk i Norge på vegne av utenlandske opphavere som har forvaltningsavtale med tilsvarende selskaper i sine respektive land.

Når kor, korps, band osv arrangerer konsert og/eller fremfører musikk så er organisasjonen pliktig å rapportere dette inn til TONO.

Medlem i forbund?

  • Merk at noen forbund har egne avtaler med TONO. Er man medlem i et slikt forbund så gjelder andre avtaler.
  • Merk at selv om noen er medlem i forbund som dekker TONO-vederlaget for musikklaget så er man alltid pliktig å rapportere konserten og musikken som ble fremført

Hvilken musikk må man rapportere?

  • Alle som benytter vernet materiale på konsert må betale vederlag og rapportere hvilken musikk som er fremført, slik at betalingen kommer frem til riktig opphaver.
  • Følgende konserter skal det ikke rapporteres eller betales for:
    • Konserter der samtlige opphavere og tilretteleggere (arr.) har vært død i mer enn 70 år. Etter dette faller verket i det fri, hvilket betyr at du fritt kan bruke verket uten spesielle tillatelser og du skal heller ikke rapportere eller betale til TONO.
    • Musikkverk som ikke er registrert hos TONO eller hos noen av TONOs internasjonale partnere. Merk: Opphavsretten gjelder fortsatt. Når en opphaver melder seg inn i TONO, overføres forvaltningen av alle musikkverkene dit.

Hva regnes som en konsert?

  • En konsert er levende fremføring av musikk foran et publikum. Musikken kan fremføres av kun én musiker eller den kan fremføres av et band, et kor eller et helt orkester.
  • Kor og korps med barn og unge har ofte en spontankonsert i forbindelse med at de blir hentet av foreldrene (derav "hentekonsert"). Rammeavtalen lisensierer alle konserter, også de hentekonsertene som måtte falle under definisjonen av å være en offentlig konsert. Fremføringer i det private rom krever ingen TONO-avtale.

Se mer spørsmål og svar på Norsk musikkråd sin side:

https://www.musikk.no/nmr/om-o...