ÅRSMØTE 2022

Vi ønsker å invitere alle medlemmer til musikkrådets årsmøte 22. mars 2022.

Møtet arrangeres digitalt på TEAMS


Dato: Tirsdag 22.03.22

Tid:

 • 19:00-20:00 (årsmøte)
 • 20:00-20:30 (drøs og prat for de som ønsker å ta opp saker med rådet)

Sted: TEAMS - kun nettmøte

Påmelding:

https://app.easyquest.com/q/6y...


Saksliste

 1. Godkjenne representantenes fullmakter
 2. Godkjenne saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent og referent
 4. Velge to protokollskrivere
 5. Fastsettelse av medlemskontigent for 2023
 6. Behandle årsmelding
 7. Behandle regnskap
 8. Behandle innkomne saker som er oppført på sakslisten
 9. Behandle styrets forslag til handlingsprogram
 10. Behandle budsjett for kommende periode
 11. Valg av styret
  1. Styreleder (1 år)
  2. To styremedlem (2 år)
  3. To Varamedlemmer (1 år)
  4. Valgkomite (1 år)
  5. Revisor (1 år)

Årsmøtedokumenter (lastes opp i løpet av februar):

 • Årsberetning 2021
 • Handlingsplan 2022
 • Budsjett 2022
 • Resultatrapport 2021
 • Revisjon regnskap Sandnes musikkråd 2021
 • Balanserapport SMR 2021
IMG 2195

Styret og valg:

Styreleder: Svein Tollefsen - på valg (1år)

Nesteleder: - Jostein Johansen - ikke på valg

Styremedlem: Bjarte Lending - på valg (2år)

Styremedlem: Trond Bøe - ikke på valg

Styremedlem/kasserer: Berit Lyslo - på valg (2år)

1. vara - på valg (1 år)

2. vara - på valg (1 år)

Valgkomite - på valg (1 år)

Revisor - på valg (1 år)


Valgkomiteens innstilling 2022:

Styreleder: Svein Tollefsen (1år)

Styremedlem: Bjarte Lending (2år)

Styremedlem: Arild Mjaaland (2år)

1. vara - Eva Skarung (1 år)

2. vara - Anne Mai Wik (1 år)

Valgkomite - ? (1 år)

Revisor - Berit Bore (1 år)