ÅRSMØTE 2023

Vi ønsker å invitere alle medlemmer til musikkrådets årsmøte den 21. mars 2023.

Møtet arrangeres fysisk på Sandnes kulturskole


Dato: Tirsdag 21.03.23

Tid:

 • 19:30-20:30 (årsmøte)
 • 20:30-21:00 (Kort medlemsmøte)
  • Hvordan kan medlemsorganisasjonene bruke rådet?
  • Saker som ønskes tatt opp
  • Ros/kritikk
  • Annet

Sted: Sandnes kulturskole, rom C307

Annet:

 • Rådet stiller med Pizza og drikke i forkant av møtet
 • Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet (28. februar)
 • Ved endringer fra saksliste nedenfor sende styret ut fullstendig sakliste senest 14 dager før årsmøtet.

Påmelding:

Send mail til Sandnes@musikk.no


Saksliste

 1. Godkjenne representantenes fullmakter
 2. Godkjenne saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent og referent
 4. Velge to protokollskrivere
 5. Fastsettelse av medlemskontigent for 2024
 6. Behandle årsmelding
 7. Behandle regnskap
 8. Behandle innkomne saker som er oppført på sakslisten
 9. Behandle styrets forslag til handlingsprogram
 10. Behandle budsjett for kommende periode
 11. Valg av styret
  1. Styreleder (1 år)
  2. To styremedlem (2 år)
  3. To Varamedlemmer (1 år)
  4. Valgkomite (1 år)
  5. Revisor (1 år)

Årsmøtedokumenter (lastes opp i løpet av februar):

 • Årsberetning 2022
 • Handlingsplan 2023
 • Budsjett 2023
 • Resultatrapport 2022
 • Revisjon regnskap Sandnes musikkråd 2022
 • Balanserapport SMR 2022
Middag Havnespeilet med styret 02 12 22

Styret og valg:

Styreleder: Svein Tollefsen - på valg (1år)

Nesteleder: - Jostein Johansen (går ut av styret) - på valg (2år)

Styremedlem: Bjarte Lending - ikke på valg

Styremedlem: Trond Bøe - på valg (2år)

Styremedlem: Arild Mjaaland - ikke på valg

1. vara - Eva Skarung - på valg (1 år)

2. vara - Anne Mai Wik - på valg (1 år)

Valgkomite - på valg (1 år)

Revisor - på valg (1 år)


Valgkomiteens innstilling 2023:

Styreleder: Svein Tollefsen (1år)

Styremedlem: Anne Mai Wik (2år)

Styremedlem: Trond Bøe (2år)

1. vara - Eva Skarung (1 år)

2. vara - Saulius Trepekunas (1 år)

Valgkomite - Janet Wilford (1 år), ? og ?

Revisor - Berit Bore? (1 år)