Nyheter  Torsdag 7. september 2023

Konsertserien under Vinterland - søknadsskjema

I år blir det nok et fantastisk Vinterland og vi er i gang med planleggingen! Det blir underholdning, boder, aktiviteter, isbane, dekorasjoner, lys-show og ikke minst konserter for å skape en skikkelig vinterstemning i Sandnes. Arrangementet er fra 25. november til 17. desember

Musikkrådet arrangerer i samarbeid med Sandnes sentrum en konsertserie i forbindelse med Vinterland.

Dokumentet under brukes som søknadsskjema og sendes til sandnes@musikk.no

Merk at Vinterland er fortsatt i planlegging og at noen datoer kan forsvinne til andre typer arrangement av Sandnes sentrum . Det er derfor lurt å krysse av for flere enn en dato.

Søknadsfrist er til og med 6. oktober.