Nyheter  Torsdag 7. september 2023

Musikkrådet arrangerte kulturdebatt - kommunevalget 2023

Den 5. september arrangerte rådet en kulturdebatt i foajeen i Sandnes kulturhus. Deltakere var politiske representanter fra Rødt, Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Miljøpartiet de grønne, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti.

Debattleder var Tom Hetland og innleggsholder var Erland Bræin.

IMG 5226

Skeiene janitsjar åpnet kulturdebatten med jubileumsmarsj og Sandnessangen

IMG 5229

Erland Bræin holdt et innlegg om kulturlivets status i Sandnes

IMG 5230

Godt oppmøte fra kulturlivet

IMG 5238
IMG 5233
IMG 5232