Nyheter  Torsdag 19. november 2020

Norsk musikkråd med ny oppdatering i forhold til øvelser og fremføringer

Norsk musikkråd har kommet med en oppdatering i forhold til øvelser og fremføringer. Den 14-dagers pausen som det ble oppfordret til har nå passert. Smittetrykket er ulikt fra kommune til kommune, fra region til region, og det oppfordres til å gjøre egne vurderinger i forhold til de lokale forholdene og anbefalingene/restriksjonene om øvelser og konserter kan holdes.

Les mer her på Norsk musikkråd sine sider