BandOrg

Hva er BandOrgs Frifondpenger?

Dette er en støtteordning som BandOrg forvalter for det offentlige. De har to søknadsfrister i året, 1. mars og 1. september. Søknaden om støtte leverer dere i deres medlemsregister (https://musikkmedlem.appfarm.app).

https://www.bandorg.no/frifond

Frifond

  • Som medlem av BandOrg kan bandet ditt søke om opptil 50 000 kroner i pengestøtte
  • Søknadsfrist 1. februar og 1. september
  • https://www.bandorg.no/frifond