FolkOrg

Norsk senter for folkemusikk og folkedans har tre støtteordninger:

Små og raske midler (løpende frist)

Prosjektmidler

Store prosjektmidler

FolkOrg

Prosjektmidler

  • Alle søknader med søknadsbeløp over kr. 11.000 og inntil kr. 50.000 skal søkes som prosjektmidler uansett hvilken type tiltak det er snakk om, med unntak av støtte til mindre konserter, som hører inn under ordningen med små og raske midler.
  • Søknadsfrist er 1. April og 1. oktober.
  • https://folkorg.no/sok-stotte-hos-rff/

Små og raske midler

Store prosjektmidler